Kontakt

     STOWARZYSZENIE
"UNIWERSYTET  TRZECIEGO WIEKU"
w Ostródzie

 Adres:
 14 - 100 Ostróda
 ul.Jana III Sobieskiego 9/218
 tel. 661 505 204
E-mail: utw.ostroda@wp.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska