Historia

     

Historia powstania UTW (kliknij tutaj)

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany do życia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 19 lutego 2008 roku.

Ukształtowała się wówczas Rada Programowa, Rada Wykładowców i Rada Słuchaczy.

Do prezydium Rady Programowej weszli: 
Przewodniczący – profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego dr habilitowany inż. Wojciech Janczukowicz,

Prezes Stowarzyszenia - Anna Widuto,

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Edward Polanowski,

Wicestarosta - Zbigniew Połoniewicz

Burmistrz Ostródy - Jan Nosewicz.

Przewodniczącą Rady słuchaczy została Halina Dolińska,

Sekretarzem - Anna Rutkiewicz,

Członkiem rady - Krystyna Gałązka.

         
          Pracę ze studentami UTW rozpoczęło grono wykładowców, bardzo zaangażowanych i pełnych energii, mimo że nie otrzymali oni z tytułu tej pracy wynagrodzenia.

         27 listopada 2007r. odbyło się w Sali na II piętrze budynku CKU przy ulicy Czarnieckiego 27 zebranie organizacyjne, na którym postanowiono utworzyć Uniwersytet Trzeciego Wieku przy „CKU” Stowarzyszeniu na rzecz Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Kilka fotografii z tego zebrania, które dostałam od pani Wioletty Maleckiej przedstawiam poniżej.

        
         1 lutego 2008r.

         Pierwsze zebranie informacyjne kandydatów na studentów chętnych do studiowania na nowo tworzonym Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostródzie odbyło się w dniu 1.02.2008r. w sali gimnastycznej ostródzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im.St.Staszica.

         Dorośli ludzie z trudem mieścili się na niziutkich ławeczkach, ale jak widać zapał do studiowania był większy niż niewygodny. Zebrała się ponad setka przyszłych studentów.

         Prezes „CKU” Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Ustawicznego mgr inż. Anna Widuto podała założenia programowe nowo tworzonego UTW.


         22.02.2008r.

         INAGURACJA Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostródzie

Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostródzie miała miejsce 22.02.2008r. w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku. Zebrała się ponad setka przyszłych studentów i studentek. Słuchacze odśpiewali studencką pieśń Gaudeamus Igitur.

Wykład inauguracyjny wygłosił przewodniczący rady programowej - profesor UWM dr habilitowany inż. Wojciech Janczukowycz.

W wykładzie inauguracyjnym powiedział : „Są trzy rzeczy dla których warto być studentem UTW:

-warto zdobywać wiedzę z różnych dziedzin nauki od wybitnych specjalistów, którzy są wykładowcami Uniwersytetu;

-warto po wykładach brać udział w spotkaniach integracyjnych, poznawać nowe, ciekawe świata osoby;

-warto stać się członkiem uniwersyteckiej społeczności i w przyjaznej atmosferze spędzać twórczo i miło czas.”

 

Wielu zaproszonych gości zabierało głos deklarując swoją pomoc nowo utworzonemu UTW.

Większość studentów zapamiętało wypowiedziane na inauguracji zdanie: „Tak, więc, drodzy seniorzy – zapomnijcie o dolegliwościach, wnuki oddajcie rodzicom i zacznijcie żyć dla siebie. Macie do tego prawo. Uczcie się i poszerzajcie swoje możliwości, bo czekają Was nowe wyzwania – zaliczenia, sprawdziany i egzaminy”…

 

Lista wykładowców prowadzących 23 grupy zajęciowe na UTW

w I semestrze luty – czerwiec 2008

Anna Ratajczak – Qigong

Tadeusz Peter – Historia i folklor Warmii i Mazur

Olgierd Wojciechowski – Nauka tańca

Katarzyna Ćwirynkało – J. angielski

Krzysztof Bonisławski – Informatyka

Wioletta Malecka – Informatyka

Danuta Piękoś – Janulis - Przedsiębiorczość

Aleksandra Stolla – Kawaler – Zajęcia plastyczne

Alfreda Pisarska – Warsztaty literackie

Agnieszka Wrzesińska – J. niemiecki

Robert Milkowski – Wikliniarstwo

Dariusz Struk – Informatyka

Edward Polanowski – Informatyk

Lidia Kubik – J. angielski

Anna Rutkiewicz – J. rosyjski

Anna Salwa - J. łaciński

Maria Karbowska – Przyroda

Lucyna Garbacz – Warsztaty kulinarne

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

UNIWERYSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Przy CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

w OSTRÓDZIE
 
1.Cele działania:

  • stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej osób starszych,
  • aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybu życia.

2.Zasady uczestnictwa w zajęciach:

  • studentem może zostać każda osoba w wieku starszym, nieczynna zawodowo, która pragnie korzystać z zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz złoży pisemną deklarację,
  • student bierze udział w maksymalnie 3 rodzajach zajęć, zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie przy ul. Wyszyńskiego 2 i ul. Czarnieckiego 28 oraz w salach wynajętych,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie gwarantuje udostępnienie bazy techniczno – dydaktycznej placówki,
  • student UTW otrzymuje legitymację członkowską oraz indeks.
  • 3.Zajęcia prowadzone są w wolontariacie.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska